Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline

   Úvod Aktuality Škola Študenti Časopis Žiacka Zamestnanci Zelený dom Poradenstvo 

Gymnázium
Informácie
  História
  Súčasnosť
  Sv. František z Assisi
  Školské sestry
 Život školy
 Štúdium na GSF
Fotogaléria

Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline

"Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali Otca,
ktorý je na nebesiach." (Mt 5, 16)

Škola, to nie je názov a budova - to sú študenti, profesori, ostatní zamestnanci. rodičia, atmosféra školy, spoločne strávené chvíle, mnoho spomienok, mien a osudov.

Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline (GSF) je katolícke cirkevné gymnázium so štvorročnou, osemročnou a šesťročnou formou denného štúdia so zameraním na výučbu cudzích jazykov. Založené bolo v roku 1991 a je pod správou školských sestier sv. Františka z Assisi v Žiline. Počas rokov svojej existencie sa aj napriek niektorým problémom stalo jednou z najlepších stredných škôl a v súčasnosti je známe mnohým ľuďom ako škola poskytujúca kvalitné vzdelanie, ktorá si ale zároveň uvedomuje svoju zodpovednosť za výchovu a formáciu mladých ľudí s jasným pohľadom na svet a hodnoty. Vzťahy aj atmosféra odrážajú vzájomnú toleranciu, podporu, motiváciu a pochopenie, čo sú podstatné znaky nášho gymnázia už od čias jeho založenia.


Patrón školy - sv. František z Assisi


Zriaďovateľ školy - Školské sestry sv. Františka

© 2001-2015 gsfonline   |   futsal.gsf.sk   |   cervenestuzky.sk   |   studentskyweb.sk   |   krestanskemedia.sk